2dk

Bekleme ve buluşma alanları için, kent mobilyası tasarımı.